Corona-viruset som hotar världens folk och välstånd

Världens folk
Agneta

Artikel är publicerad i Medicinsk Access 2020 #4/5 sidan 18-22

Corona-viruset som hotar världens folk och välstånd

COrona Virus Disease-19 (Covid-19) är en sjukdom, som orsakas av ett Corona-virus och som på ett par månader blivit en pandemi, som i skrivande stund smittat över 4,5 miljoner människor, och orsakat mer än 300 000 döda och miljontals arbetslösa.
Vi har under 2000-talet haft tre epidemier med Corona-virus, 2002-2004 med SARS-Covid, 2014 med MERS-CoV och nu 2019 SARS-CoV-2. De överförs alla från djur till människa. Reservoaren finns företrädesvis hos fladdermöss, som har ett robust immunförsvar. I fallet med MERS figurerar dromedaren som intermediär värd. Just det faktum att reservoaren finns hos djur, gör att vi inte kan utrota detta virus. I fallen med mässling, vattkoppor och polio har vi större chans att lyckas, eftersom dessa virus har människan som värd

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Corona-viruset som hotar världens folk och välstånd"

Leave a Reply