Hur inverkar pre- pro- och postbiotika på vår hälsa ?

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #6 sidan 34-38

https://online.fliphtml5.com/vwyrh/eysz/#p=35  

Hur pàverkar pre- pro- och postbiotika vàr hälsa

Vad är prebiotika, probiotika och postbiotika? Prebiotika är det substrat som bakterierna lever på, deras mat (1). Probiotika är själva bakterierna, som i sig har en livslängd på några veckor (2). Utan prebiotika kan bakterierna inte reproducera sig och bilda nya kolonier, som överlever. Vad är då postbiotika? Det är de produkter, som bakterierna producerar för att hjälpa kroppen med viktiga byggstenar, såsom vissa vitaminer, neuroendokrina hormoner och cytokiner för immunsystemet
Epigenetik, mikrobiom och glymfatiska systemet Lyssna pà intervjun med Ingemar Ljungkvist fràn februari 2020 om epigenetik, mikrobiom och glymfatiska systemet.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Hur inverkar pre- pro- och postbiotika på vår hälsa ?"

Leave a Reply