Traditionella kostråd vid diabetes och logiska kullerbyttor

LCHF-diet, Lax
Cattalin

Publicerad i Medicinsk Access 2017 #1 sidan 66-69

Socialstyrelsens riktlinjer bygger pà logiska kullerbyttor och uteslutande av välrenomerad forskning. Kostråden fràn 2011 ändrades inte 2017. Man förespråkar fem olika diet

er, varav de fyra första dieterna, dvs traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med làgt GI har vetenskapligt stöd i epidemiologiska studier avseende förbättring av metabola parametrar och viktreduktion. Se referenser från SBU ! Den extrema lågkolhydratkosten med 50-100 g kh saknar långtidsstudier över 6 mànader. Den kräver noggrann uppföljning och används ej.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Traditionella kostråd vid diabetes och logiska kullerbyttor"

Leave a Reply