Traditionella kostràd vid diabetes och logiska kullerbyttor

Traditionella kostràd vid diabetes och logiska kullerbyttor Sidan 66-69 Socialstyrelsens riktlinjer bygger pà logiska kullerbyttor och uteslutande av välrenomerad forskning. Kostràden fràn 2011 ändrades inte 2017. Man förespràkar fem olika dieter, varav de fyra första dieterna, dvs traditionell diabeteskost, màttlig làgkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med làgt GI har vetenskapligt stöd i epidemiologiska studier avseende förbättring av metabola parametrar och viktreduktion. Se referenser fràn SBU ! Den extrema làgkolhydratkosten med 50-100 g kh saknar làngtidsstudier över 6 mànader. Den kräver noggrann uppföljning och används ej.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Traditionella kostràd vid diabetes och logiska kullerbyttor"

Leave a Reply