Inflammation och anti-inflammation – en fråga om balans

Utlösande gener. Epigenetik
Qimono

Publicerad i Medicinsk Access 2018 #8/9  https://online.fliphtml5.com/vwyrh/dwzh/#p=56

Inflammation och anti-inflammation- en fråga om balans Insulin och östrogen, är två viktiga hormoner, som vid ökad belastning och receptorblockering blir resistenta och övergår från att vara anti-inflammatoriska till att bli inflammationsdrivande.
Kroppen eftersträvar balans i sin metabolism. Vid för stor belastning räcker inte de enkla kompenserande mekanismerna, utan vi får nöja oss med det minst dåliga. Det gör att vi kan få oönskade komplikationer, t o m bli sjuka, men ändå klara de vitala kroppsfunktionerna.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Inflammation och anti-inflammation – en fråga om balans"

Leave a Reply