Kan vi rekommendera artificiella sötningmedel till prediabetiker och diabetiker ?

Kan vi rekommendera artificiella sötningsmedel till prediabetiker och diabetiker? Sidan 46-49 Det har varit olika àsikter om betydelsen av artificiella sötningsmedel och vilken pàverkan de har pà metabolismen och särskilt pà glukosmetabolismen och risken för utveckling av insulinresistens och diabetes typ 2. EFSA:s riktlinjer fràn 2013 avràder inte fràn aspartam som ersättning för socker eftersom man anser att det inte finns nàgra risker med medlet.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kan vi rekommendera artificiella sötningmedel till prediabetiker och diabetiker ?"

Leave a Reply