Kan vi rekommendera artificiella sötningmedel till prediabetiker och diabetiker ?

Artificiella sötningsmedel
Christoffer Pluto

Publicerad i Medicinsk Access 2017# 4/5      https://online.fliphtml5.com/vwyrh/fyrr/#p=46

Kan vi rekommendera artificiella sötningsmedel till prediabetiker och diabetiker? Det har varit olika åsikter om betydelsen av artificiella sötningsmedel och vilken påverkan de har på metabolismen och särskilt pà glukosmetabolismen och risken för utveckling av insulinresistens och diabetes typ 2. EFSA:s riktlinjer fràn 2013 avråder inte fràn aspartam som ersättning för socker eftersom man anser att det inte finns några risker med medlet.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kan vi rekommendera artificiella sötningmedel till prediabetiker och diabetiker ?"

Leave a Reply