Hälsa


Diabetes typ 2

Provläs ett utdrag ur boken” INSULIN- den felande länken”: om DIABETES  typ 2 i kapitlet om metabola sjukdomar. http://www.litenupplaga.se/1282 DIABETES TYP 2 Diabetes typ 2 är inte en blodsockersjukdom! En tro, som varat i 200 år! Denna tro borde ha…