Tid att söka grundorsaken eller symtombehandling

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

  Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma…


Vitt, rent och dödligt

Pure, White and Deadly

Pure White and Deadly    Publicerad i Medicinsk Access 2018 #7 sidan 44-47 Den sedan 50 år pågående debatten om den sjukdomsframkallande effekten av alimentärt socker och fett började med John Yudkin och Ancel Keys på…


Utlösande gener. Epigenetik

Inflammation och anti-inflammation – en fråga om balans

Publicerad i Medicinsk Access 2018 #8/9  https://online.fliphtml5.com/vwyrh/dwzh/#p=56 Inflammation och anti-inflammation- en fråga om balans Insulin och östrogen, är två viktiga hormoner, som vid ökad belastning och receptorblockering blir resistenta och övergår från att vara anti-inflammatoriska…

Leaky Gut Dysbios Cancer

IBS, SIBO och Leaky gut

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2019 #7 sidan 52-54 IBS SIBO och Leaky gut Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en samling symtom från magtarmkanalen, som innefattar Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Leaky Gut….